KHÁNG SINH CẤP BẰNG ĐƯỜNG ĂN,UỐNG

logo

Hotline: 0866 220 611 0398833599(zalo)

KHÁNG SINH CẤP BẰNG ĐƯỜNG ĂN,UỐNG

Danh sách sản phẩm

ROXOLIN NOVATIS

15.000.000đ 21.227.000đ -29%

NOVA-AMOX 50%

650.000đ 1.229.000đ -47%

NOVA-DOXFLOR

1.100.000đ 1.580.000đ -30%

SULDOX

65.000đ 93.500đ -30%

BIO-ENRO C

15.000đ 19.000đ -21%

BIO-C.R.D

30.000đ 38.000đ -21%

0